Zapisz imiesłowy czasu przeszłego podanych czasowników

Pobierz

Pamiętajmy o czasownikach posiłkowych sein i haben w odpowiedniej formie, które są nieodłącznym elementem czasu przeszłego Perfekt: play Ich habe fleißig gelernt.Imiesłowy przymiotnikowe czynne tworzymy tylko od czasowników NIEDOKONANYCH (czynności niezakończone, które trwają).. Podane zdania przekształć w zdania o konstrukcji czynnej.Czas przeszły Perfekt niemieckich czasowników słabych powstaje poprzez dodanie do tematu bezokolicznika przedrostka ge- a po temacie końcówki -t lub -et.. Język niemiecki.. avoir lub être odmienione w czasie teraźniejszym + imiesłów czasu przeszłego (participe passé) np. kiedy kilka czynności dokonanych w przeszłości jest wymienionych po sobie; wprowadzane takimi słówkami jak après, puis, ensuite, alors, tout à coup, itp.5.. - Student siedzi przy stole pisząc.1) Zapisz imiesłowy czasu przeszłego (Partizip II) podanych czasowników.. SIEDZĄC na wykładzie, myślałem, że zasnę.. Zapisz każdy imiesłów w odpowiednim miejscu schematu.. (Nauczyć się)_____na pamięć wiersza, zgłosił sie ci konkursu recytarskiego.. (3 pkt) 1.. 2) Uzupełnij zdania czasownikami haben lub sein we właściwej formie.. Całą lekcję o Partizip II znajdziesz tutaj, a narazie wracamy do czasu Perfekt.. (Myśleć)_____o córce zdajacej dziś egzamin, czuł spokój.CZAS PRZESZŁY PERFEKT - PARTIZIP II Perfekt jest czasem złożonym..

Wpisz imiesłowy czasu przeszłego podanych czasowników.

3.Partizip II (Partizip Perfekt) to polski imiesłów czasu przeszłego, czyli forma czasownika, która pokazuje, że coś zostało zrobione, np. "napisany" (geschrieben), "ugotowany" (gekocht), "zjedzony" (gegessen).. - Daj spokój, oni nic nie rozumią/rozumieją.. Zapytaj.onet.pl.W języku niemieckim istnieją dwa imiesłowy: * imiesłów czasu teraźniejszego - Partizip Prsens (Partizip I) * imiesłów czasu przeszłego - Partizip Perfekt (Partizip II) Partizip Prsens (Partizip I) Imiesłów czasu teraźniejszego w języku niemieckim odpowiada polskiemu imiesłowowi przymiotnikowemu czynnemu, kończącemu się na -ący i współczesnemu na -ąć: * der schreibende Student - piszący student * Der Student sitzt schreibend am Tisch.. Obok czasownika posiłkowego haben / sein na końcu zdania występuje druga część - imiesłów czasu przeszłego.. śpiewać - zaśpiewać - pomyśleć - myśleć - poczekać -4.. Podane czasowniki opisz według wzoru: Wzór: kolorowała - os.3, l.poj., czas przeszły, tryb oznajmujący, r. żeński, aspekt niedokonany.. Jego druga nazwa brzmi Präteritum.. Od podanych czasowników utwórz 2 osobę liczby pojedynczej czasu przyszłego rodzaju męskiego..

4.Utwórz imiesłowy czasu przeszłego Perfekt od następujących czasowników.

(2p) - Za mocno kopłeś/kopnąłeś piłkę.. Skreśl czasowniki w niepoprawnej formie.. :) poniżej.. - Przykro mi, że poszłeś/poszedłeś beze mnie.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Utwórz imiesłów czasu przeszłego od podanych czasowników .. rozmawiali, zatańczyły.. PARTIZIP II - NAJWAŻNIEJSZE CECHY: jest nieodmienny występuje na końcu zdaniaUtwórz od podanych czasowników imiesłów czasu przeszłego i wpisz go w odpowiednie miejsce.. Proszę czekać.. 0 ocen | na tak 0%.. Napisz zdania w czasie przeszłym Perfekt.. Imiesłów czasu przeszłego Perfekt inaczej nazywamy Partizip II lub Partizip Perfekt.. napisał; krzyczcie!. 30.03.2014 o 17:42 rozwiązań: 1.. Muszę mieć to zadanie dobrze odrobione.Podaj imiesłów czasu przeszłego od podanych czasowników.. - Chciałbym wziąć/ wziąść parę dni urlopu.. J. niemiecki - DAJE NAJ ZA WSZYSTKO !. b) bierne - nazywają cechę przedmiotu, która znaczy, że przedmiot ten został poddany jakiejś czynności, np. zbudowany dom (dom, który ktoś zbudował), stąd nazwa "bierny".Utwórz od podanych czasowników imiesłów czasu przeszłego i wpisz go w odpowiednie miejsce ..

horen.Wpisz imiesłowy czasu przeszłego (Partizip Perfekt) podanych czasowników.

W języku niemieckim są trzy czasy przeszłe.. Czas przeszły Perfekt tworzą z sein następujące czasowniki: czasowniki nieprzechodnie, które wyrażają ruch, kierunek, np.: fahren - jechać, gehen - iść, kommen - przychodzić, laufen - biegać, schwimmen - pływać itd.Czas przeszły Imperfekt to nazwa niemieckiego czasu przeszłego prostego.. Partizip od czasowników nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć.. Ten cały Partizip II jest na końcu zdania.. (Patrzeć)_____przez okno, podziwiali kwitnące drzewa.. A mianowicie: czas przeszły Perfekt oraz Plusquamperfekt, które są czasami złożonymi.. Składają się one z dwóch części, z czasownika posiłkowego oraz imiesłowu czasu przeszłego Partizip II.Czas przeszły dokonany - le passé composé..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt