Język polski dla obcokrajowców studia podyplomowe

Pobierz

1.03 oraz 1.10.. Studia, kursy i szkolenia wybrany w najlepszych uniwersytetach i ośrodkach szkoleniowych, w trybie bezpośrednim, online, mieszanym lub na odległość.. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty.Informacje dla obcokrajowców Legalizacjapobytu Przed przyjazdem Legalizacja pobytu w Polsce jest procesem wieloetapowym.. Można uczestniczyć w pełnym programie studiów z dowolnego miejsca na świecie.Studia podyplomowe na specjalności Język polski w edukacji to propozycja dla tych, którzy pragną zyskać szerokie kompetencje i kwalifikacje do wykonywania interesującego, dobrze płatnego, a przede wszystkim, pewnego zawodu nauczyciela języka polskiego zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w .Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski.. Data rozpoczęcia.. od 230 zł 280 zł.. Otrzymasz stałe niedrogie czesne!. Warunki ukończenia kursu.. Zachęcamy więc studentów stypendystów do zgłaszania się na 2-weeks Polish Language Preparatory Course.Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego .. Studium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej oraz absolwentów różnych innych kierunków humanistycznych..

Język polski dla obcokrajowców .

Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych.Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.. Dosyć często na celowniku nauczycieli szkolnych znajdują się studia podyplomowe Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online.Polski język biznesu dla obcokrajowców Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Praca nad tekstem autorskim Praktyczne zarządzanie procesami biznesowymi .. Rekrutacja na studia: Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z zakresu zrealizowanego materiału, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć.. Dobrze trafiłeś!. 2.500 zł .. Studia podyplomowe na kierunku Język polski skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski.. Rekrutacja.Studia podyplomowe w WSB w Opolu Uczestniczysz w grach biznesowych i warsztatach, rozwiązujesz case studies, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na awans czy zmianę pracy, a także zyskujesz umiejętności przydatne w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.Język polski dla obcokrajowców..

... Studia podyplomowe.

REKRUTACJA TRWA!. Swoje umiejętności chce przekazywać obcokrajowcom chcącym zgłębiać umiejętności językowe i kulturowe podczas lektoratu i zajęć z wiedzy i kultury o Polsce.2-weeks Polish Language Preparatory Course (08-19.02.2021) Uwaga: studenci z programów wymiany międzynarodowej (Erasmus i inne) mogą uczestniczyć w 2-weeks Polish Language Preparatory Course zdalnie lub stacjonarnie (o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli).. Już niedługo więcej szczegółów!. REKRUTACJA TRWA!. Celem - studiów Nauczanie języka polskiego jako obcego jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia kolejnego przedmiotu.. Poniżej znajduje się lista, która pomoże przygotować się do przyjazdu do Polski.. Krok po kroku Dowiedz się, jakie dokumenty są wymagane w procesie ubW roku akademickim 2020-2021 rozpoczynamy zdalną edycję Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.. Opis studiów Przy studiowaniu na dwóch kierunkach - zniżka 400 zł za każdy kierunek!. Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.. Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach.. Nasz rodzimy język, nawet dla Polaków nie jest łatwy, a co dopiero dla osób, które pochodzą z dalekich zakątków świata i wcześniej nie miały z nim styczności.Polonista, doktorat z kaszubszczyzny literackiej, habilitacja z antroponimii niemieckiej, ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego; duże doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców - regularne zajęcia z Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami i Niemcami od 1997 roku; Ponadto uczył Tajlandczyków i grupę .Dwusemestralne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego przygotowują do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego, a także nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci wracających do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku, oraz uczęszczających do polskich szkół dzieci cudzoziemców.Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jak obcego/drugiego..

; Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.Używaj polskich czcionek.

Otrzymasz stałe niedrogie czesne!. Niezłożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją cudzoziemca z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej.Dział Rekrutacji na Studia Centrum Wsparcia Dydaktyki ul. Ingardena 6 (wejście od ul. 1.08), 30-060 KrakówStudia Podyplomowe Język polski dla nauczycieli.. Czas trwania, sposób organizacji.. Czas trwania.. Podyplomowe > Polski dla Obcokrajowców > Zaoczne > Lublin > Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego .. Studia Podyplomowe - Język angielski w komunikacji biznesowej.Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.. Kursy.. od 290 zł 340 zł.. Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.. Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!Nazwa studiów: Studia Podyplomowe "Glottodydaktyka Polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego" Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Podstawy prawne: art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców .Podyplomowe - lublin polski dla obcokrajowców..

Dlatego postanowiła ukończyć studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego na Uniwersytecie Wrocławskim.

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dydaktyki ogólnej: metodami nauczania języków obcych oraz podstawami psychologicznymi i .JĘZYK POLSKI - NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO W SZKOLE.. Złożenie (również do 30 września 2018) stosownych dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (ul. Dewajtis 5, domek nr 3, pon.-pt. w godz. 8:00-15:00): kopia dowodu tożsamości, wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, 2 fotografie (jak do dowodu osobistego),Studia podyplomowe.. (sesje wyjazdowe), część zaś w Polsce .2.. Kurs polskiego dla obcokrajowców w skuteczny sposób wprowadzi Cię w świat języka polskiego.Studiuj Studia, kursy i szkolenia od Polski dla Obcokrajowców z Educaedu.. Język polski dla obcokrajowców .. Celem studiów jest wyposażenie ich uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, związane z nauczaniem przedmiotu: język polski.Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Bardzo dużo nauczycieli mimo uzyskania uprawnień do prowadzenia lekcji przedmiotowych dalej się rozwija i zapisuje na inne studia.. Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!Kwalifikacyjne studia podyplomowe, dające uprawnienia donauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół.. Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego za granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego.Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Z roku na rok do Polski przeprowadza się coraz więcej obcokrajowców, którzy nie zawsze dobrze znają język polski.. Jesteś obcokrajowcem i zależy Ci, aby szybko zacząć radzić sobie w codziennych sytuacjach?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt