Lektury obowiązkowe egzamin ósmoklasisty 2022 lista

Pobierz

Jest ich sześć: Dziady, cz. II - Adam Mickiewicz; Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz; Sonety krymskie (wybrany utwór) - Adam Mickiewicz; Śmierć Pułkownika - Adam Mickiewicz; Świtezianka - Adam Mickiewicz; Reduta Ordona - Adam Mickiewicz.Oto lista lektur obowiązkowych, do których mogą odwoływać się autorzy arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego w 2021 r.: Charles Dickens, Opowieść wigilijna; Aleksander Fredro, Zemsta;W wymaganiach egzaminacyjnych skrócono listę lektur obowiązkowych.. Tyle tylko, że w przypadku dzieła polskiego literata uczniowie nie musieli odnosić się bezpośrednio do książki, ale zinterpretować plakat nawiązujący do niej.Lektury na egzamin ósmoklasisty 2021.. Do listy lektur obowiązkowych podczas sprawdzania wiedzy na zakończenie szkoły podstawowej należą: "Reduta Ordona", "Śmierć .. Egzamin ósmoklasisty 2021 będzie miał inną formę niż w .Lektury obowiązkowe — egzamin ósmoklasisty 2021.. Dziady cz.lektury obowiĄzkowe na egzaminie W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych: Na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. uczniów będzie obowiązywała znajomość lektur obowiązkowych dla klas 7-8 uwzględnionych w aneksie 2022 do Informatora CKE.Rok szkolny 2021/2022.. Wytyczne sanitarne - matura 2021 i egzamin ósmoklasisty 2022 >> Egzamin ósmoklasisty 2022:W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego .Egzamin ósmoklasisty 2021..

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i maturze.

Zgodnie z informacjami podanymi przez CKE lista lektur których znajomość treści i problematyki będzie sprawdzana w zadaniach egzaminacyjnych jest krótsza niż w latach ubiegłych.. Nowe lektury na liście: o Janie Pawle II i kardynale WyszyńskimStresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury.. Nadal obowiązkowe będą trzy egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.Jeśli chodzi o listę lektur dla klas IV-VI szkoły podstawowej to z wykazu pozycji obowiązkowych, do uzupełniających trafia książka Rafała Kosika "Felix, Net i Nika oraz Gang .Ten wykaz uległ jednak zmianie w 2021 roku.. Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigilijna; Alek­san­der Fre­dro, Zemsta; Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek i tre­nów, w tym tren VII i VIII; Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na szaniec;Oto lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w 2022 roku.. St an od 1 wrze­śnia 2021 r. Lista lek­tur obowiązkowych.. Ósmoklasiści .Więcej o zmianach na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego i skróconej liście lektur przeczytacie poniżej!Lista lektur obowiązkowych - klasy 4-6 - szkoła podstawowa..

Nowa lista obowiązkowych lektur na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

Chodzi o egzamin z wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, który miał być wprowadzony od roku szkolnego 2021/2022.. Oto lista lektur na egzamin ósmoklasisty: Charles Dickens, "Opowieść wigilijna"; Aleksander Fredro, "Zemsta";W odróżnieniu od przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. przewiduje się natomiast, że absolwenci będą mieli w 2022 r. obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.. Opowieść wigilijna - Charles Dickens.. Lektury z klas 7 i 8 obowiązujące na teście ósmoklasisty: Jan Kochanowski - wybór fraszek, pieśni i trenów (w tym treny: I, V, VII, VIII)Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty 2022 Egzamin ósmoklasisty 2022 .. Lista lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku: fraszki Jana Kochanowskiego (Na zdrowie, O żywocie ludzkim) treny Jana Kochanowskiego (Tren VII, Tren VIII) Dziady cz. II Adama Mickiewicza; Świtezianka Adama MickiewiczaNa egzaminie ósmoklasisty obowiązkowe są następujące lektury: Charles Dickens, Opowieść wigilijna; Aleksander Fredro, Zemsta; Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII; Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec; Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz.Na egzaminie ósmoklasisty nie zostanie wprowadzony czwarty przedmiot obowiązkowy..

Jakie lektury trzeba znać?

Lektury na egzamin w 2021 r. to: 1) Charles Dickens, "Opowieść wigilijna"; 2) Aleksander Fredro, "Zemsta";Nowa lista lektur obowiązkowych i uzupełniających 2021/2022 - przejdź do materiału: Lista lektur 2021/2022.. Mamy listę lektur obowiązkowych, które trzeba przeczytać przed egzaminem ósmoklasisty 2022.Jeśli chodzi o język polski, najważniejszą zmianą jest "okrojona" lista lektur obowiązkowych.. Quiz - egza­min ósmo­kla­si­sty - auto­rzy, tytu­ły, gatunki.. Lista lektur na egzamin ósmoklasisty 2021 została skrócona, jednak te, które na niej zostały, należy przeczytać uważnie.. QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]. Charles Dickens, Opowieść wigilijna 2.. W roku szkolnym 2021/2022 lekturami obowiązkowymi dla klas 4-6 szkoły podstawowej będą: Akademia Pana Kleksa - Jan Brzechwa.Poniżej opublikowaliśmy listę lektur obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty.. Lektury obowiązkowe klasa 8: Oto aktualnie obowiązująca lista lektur, zgodna ze stanem po nowelizacji z 13 sierpnia 2021 roku: A. Kamiński - Kamienie na szaniec ; A. Mickiewicz - Pan Tadeusz; J. Słowacki - BalladynaEgzamin ósmoklasisty lektury obowiązkowe.. Na liście tej znajdują się: Charles Dickens - "Opowieść wigilijna", Aleksander Fredro - "Zemsta", Jan Kochanowski - wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII, Aleksander Kamiński - "Kamienie na szaniec", Adam Mickiewicz - "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady część II", "Pan Tadeusz", Antoine de Saint-Exupéry - "Mały Książę", Henryk Sienkiewicz - "Quo vadis", "Latarnik .Lektury obowiązujące - egzamin ósmoklasisty w ubiegłym roku jeśli chodzi o język polski przebiegał poz znakiem ''Małego Księcia'' Antoina de Saint - Exupery i ''Syzyfowych prac'' Stefana Żeromskiego..

Egzamin ósmoklasisty 2021 - lista lektur obowiązkowych.

Charles Dickens - "Opowieść wigilijna";Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019+ Aneks 2022 Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019 Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2022Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. Język polski Lista lektur obowiązkowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, których mogą dotyczyć zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r. 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt