Plan rozwoju na mianowanego

Pobierz

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. przepisu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w .Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust.. Przesłano: 2020-01-14.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.3 plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - pedagog | tekst nr 42806.. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…3.. Październik/Listopad 2019 r. Zaświadczenie, publikacja w Internecie.. Imię i nazwisko: Stanowisko: Nazwa placówki: Data rozpoczęcia stażu: Czas trwania stażu: CELE: 1.. Dział: Plan rozwoju zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 5.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: XXXXXXXXX.Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku..

na nauczyciela mianowanego.

Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".. Do wniosku dołączam plan rozwoju zawodowego, który będzie .Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (§ 3 ust.. Obserwacje zajęć przez dyrektora.PLAN ROZWOJU NA MIANOWANEGO • AWANS ZAWODOWY • pliki użytkownika Alicjom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • plan rozwoju str.13.doc, plan rozwoju str12.doc§ 3.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. cały okres stażu.. mgr Anna Katarzyna Orzechowska.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.. Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2018 r. Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2021 r. Opiekun stażu: § 7.2.1ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Staż rozpoczyna się 1 września 2020r., a zakończy 31 maja 2023r.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 2. mjr H. Sucharskiego w Gościcinie Okres trwania stażu: 01.09.2021 r. - 31.05.2024 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.2.. 2023 rokuWitajcie!. Plan rozwoju zawodowego to dokument, który powstaje na podstawie zapisów rozporządzenia, więc musi je odzwierciedlać.. Nazwa Szkoły: Zespół Szkół .. Zdobycie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006r.. Po nawiązaniu stosunku pracy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego , nauczyciel nie może rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego.Plan rozwoju w przepisach rozporządzenia Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. wg .ul.. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska.. Praca w Komisji ds.. Podniesienie efektywności działań wychowawczo - opiekuńczych.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.. Wychowania i Opieki nad Dzieckiem - zorganizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce..

Awans zawodowy » Plan rozwoju zawodowego.

Praca w Komisji ds. Promocji szkoły - współudział w przygotowaniu folderu promującego szkołę.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia rozpoczęły się 2 września 2019 r., a zatem upływ 20-dniowego terminu przypada 22 września 2019 r.tj.. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.. Opublikowanie w portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.. Szkoła Podstawowa .. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. :-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Zawartość tabletu go clewer z aplikacjami dla dzieci oraz wirtualna biblioteczka własna..

Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy .

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2006 - 31.05.2009) Krapkowice, dn. 01. września 2006r.Na podstawie art.9c ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Imię nazwisko: Karolina .. 3.Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.2023 roku.. Imiona i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Katarzyna Orzechowska.planu rozwoju zawodowego opracowanie scenariusza zajęć, zaproszenie nauczycieli, przeprowadzenie zajęć.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Organizacja zajęć otwartych.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Karta nauczyciela (Dz. U.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.. Rozporządzenie mówi o powinnościach nauczyciela mianowanego i .Jeśli plan rozwoju zawodowego chcesz napisać według powinności (niestety robi to mniejszość, choć jest to zdecydowanie bardziej logiczne) nauczyciel w trakcie trwania stażu powinien- dołóż do tego zadania, działania jakich się będziesz podejmować, wyznacz termin (mniej lub bardziej szczegółowy) pozostaw miejsce na uwagi- i gotowe.planu rozwoju zawodowego zatwierdza ten plan, .. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: ( Rozporządzenie z 26.07.2018) Ważne!. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Aneks powstał w powodu zmiany miejsca pracy.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.Kontraktowy na stopień nauczyciela mianowanego Długość stażu 2 lata i 9 miesięcy Rozpoczęcie stażu 1 września (początek roku szkolnego) Wniosek do dyrektora Termin oddania planu rozwoju zawodowego Plan dołączony do wniosku Zatwierdzenie przez dyrektora 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do korektyPlan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Przedstawiam plan rozwoju na lata 2006-2009 nauczyciela pracującego w świetlicy Zespołu Szkół w Siewierzu.. Wzbogacanie osobistego warsztatu pracy.. Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.. Strona internetowa cały okres stażu.. w niedzielę.Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.. W świetle ww.. na nauczyciela mianowanego.. Zdjęcia gazetek.. następna publikacja ».. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. « poprzednia publikacja.. INFORMACJE WSTĘPNE.. Materiały dla nauczycieli na płycie CD lub pendrivie.. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego.. Biała Piska, wrzesień 2019..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt