Charakterystyka bramkowa tyrystora

Pobierz

Edit: Do symulacji wpiąłem standardowo ustawiony.Charakterystyka tyrystora w zakresie przebicia jest podobna do charakterystyki diody.. Cały obszar charakterystyki wyjściowej można podzielić na dwie części: obszar nasycenia i obszar nienasycenia (liniowy).. Jeśli koniecznie chcesz to zobacz jego charakterystykę choć jak wcześniej wspomniałem jest analogiczna do poniżej przedstawionej charaktertystyki tyrystora.TYRY - Badanie tyrystora CEL: Poznanie podstawowych charakterystyk i parametrów statycznych tyrystora.. Układ pomiarowy dla tego badania przedstawiono na ry-sunku 5.. Zestawić układ pomiarowy według rysunku 1.4.. Charakterystyka napięciowo-prądowa obwodu bramki Ponieważ charakterystyki bramkowe wskazują stosunkowo duży rozrzut technologiczny, katalogowe charakterystyki napięciowo-prądowe bramki tyrystora przedstawione są zawsze w postaci dwóch krzywych granicznych (rys.6), między którymi powinna leżeć charakterystyka dowolnieNieoczekiwana charakterystyka tyrystora Proszę, dodaj wyjątek dla do Adblock.. Powierzchnia ta obejmuje swoim obszarem wszystkie egzemplarze tyrystora danego typu.Rysunek 2 Charakterystyka bramkowa.. Tyrystor jest półprzewodnikowym elementem półsterowanym o czterowarstwowej strukturze p—n—p—n.. Niestety, tyrystor jest anonimowy.. Posiada on trzy wyprowadzenia: katodę (K), anodę (A), bramkę (G)..

Główna charakterystyka tyrystora.

W stanie blokowania (rys.7.3b) złącza j 1 i j 3 .. i prąd bramkowy jest ujemny I G <0 wówczas prąd bazy tranzystora n 1-p 2-n 3 (rys.7.5d) wprowadza triak w stan przewodzenia.. Jedyne co o nim mogę powiedzieć to to, że przy prądzie bramki 1,7mA załącza się przy napięciu polaryzującym ok. 7V (rzeczywisty nie z symulacji).. Główną charakterystykę tyrystora stanowi funkcja zależności prądu anodowego od napięcia pomiędzy anodą i katodą I A = f(U AK).. Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.Charakterystyka Wyjściowa - zależność prądu drenu (I D) od napięcia dren-źródło (U DS), przy stałym napięciu bramka-źródło (U GS).. PRZEBIEG ĆWICZENIA: 1.. 1.Charakterystykę napięciowo-prądową tyrystora w kierunku zaporowym wyznacza się w układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 1.4..

Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej tyrystora 1.1.

Aby dokonać załączenia tyrystora muszą być spełnione dwa warunki: między anodą A katodą K musi wystąpić polaryzacja w kierunku przewodzenia oraz do obwodu sterowniczego .Z tego względu jedną z najistotniejszych charakterystyk tyrystora jest charakterystyka napięciowoprądowa obwodu bramki, nazywana też charakterystyką przełączania prądem bramki (wyzwalania).Charakterystyka prądowo - napięciowa obwodu bramki Powyższa charakterystyka przedstawiona jest pod postacią zamkniętej powierzchni, którą ograniczają swoimi wykresami dwa skrajne przebiegi określonego typu tyrystora.. 1.2 Charakterystyka w stanie przewodzenia.. Do wyznaczenia charakterystyki prądowo napięciowej tyrystora posłużono się układem.. W sytuacji, w której na wyświetlaczu multimetru pojawi się wartość powy-Ωi nieprzekraczająca ok. 150 Ω, należy uznać, że obwód bramkowy tyrystora jest sprawny.OGÓLNA ZASADA DZIAŁANIA TYRYSTORA.. Jeśli anoda jest spolaryzowana ujemnie względem katody, to tyrystor nie będzie przewodził.1 SYMBOLE GRAFICZNE y Nazwa triasowy blokujący wstecznie SCR asymetryczny ASCR Symbol graficzny Struktura Charakterystyka Opis triasowy blokujący wstecznie SCR ma strukturę czterowarstwową pnpn lub npnp..

Powierzchnia ta obejmuje wszystkie egzemplarze danego typu tyrystora.

z rysunku 3.. PRZEBIEG ĆWICZENIA: 1.. Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej tyrystora 1.1.. Przebieg ćwiczenia 1.. Jednym z parametrów tej charakterystyki stanowi natężenie prądu bramki I G. Przykładowa charakterystyka główna przedstawiona jest na rysunku poniżej.Tyrystor - element półprzewodnikowy składający się z 4 warstw w układzie p-n-p-n, wyposażony w 3 elektrody, z których dwie są przyłączone do warstw skrajnych, a trzecia do jednej z warstw środkowych - warstwy typu p. dgoszczy telekomunikacji, informatyki elektrotechniki energoelektroniki, maszyn elektrycznych laboratorium podstawShow content of filename badanie tyrystora.doc from thread Gotowe projekty i sprawozdania, .. Charakterystyka bramkowa IG mA 3 5 7 10 15 20 30 40 50 UG V 0,37 0,61 0,82 0,91 0,97 1,007 1,060 1,104 1,146 4) Parametry przałączania bramki UGT [V] i IGT [mA] Prąd podtrzymania IHTYRY - Badanie tyrystora CEL: Poznanie podstawowych charakterystyk i parametrów statycznych tyrystora.. Rysunek 3 Schemat do wyznaczania charakterystyki obwodu głównegoCharakterystyka napięciowo-prądowa tyrystora 4 Stan blokowania występuje, w momencie nieprzewodzenia tyrystora, gdy potencjał katody jest niższy od potencjału anody tego elementu, bez polaryzacji bramki.Nieoczekiwana charakterystyka tyrystora..

A czy typ tyrystora może mieć wpływ na tak niespodziewaną okoliczność?

Oględziny Dokonać oględzin tyrystora (typ, topologia wyprowadzeń, obudowa i zaznajomić się z jego danymi katalogowymi.. Charakterystyka blokowaniaa) charakterystyka (główna) pr ądowo - napi ęciowa tyrystora I A=f(U AK): b) c) bramkowa I G = f(U GK) I - obszar niemo żliwych przeł ącze ń II - obszar mo żliwych przeł ącze ńRys.. W technologii MOSFET tranzystory są produkowane w formie trzech warstw.Rys Charakterystyka napięciowo-prądowa złącza bramkakatoda: I - obszar nieprzełączania tyrystora, II - obszar możliwych przełączeń tyrystora, III - obszar pewnych przełączeń tyrystora Nie należy stosować napięć i prądów bramkowych o wartościach znajdujących się w obszarze powyżej krzywej określającej szczytowe wartości .Tyrystory Miłosz Andrzejewski IE Gdy U A2

wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt