Przedstaw w postaci listy kroków algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika

Pobierz

3.zaimplementowanie algorytmu Euklidesa w postaci programu komputerowego.. Lista kroków: l. Zacznij algorytm_ 2.. Zacznij algorytm.. NWD jest potrzebny np. przy skracaniu ułamków.Algorytm Euklidesa jest to jeden z najpowszechniejszych i najstarszych wciąż używanych algorytmów.. W ogólności, algorytm Euklidesa generuje następujący ciąg reszt (trzecia kolumna w tabeli 4):Na scenie duszek losuje licznik i mianownik ułamka oraz przedstawia go graficznie - w przykładowej aplikacji w postaci figury podzielonej na zamalowane i niezamalowane kwadraty (możesz zaproponować własną reprezentację graficzną ułamka, np. w postaci kawałków pizzy).. Lista kroków: 1.. Wprowadź wartość liczby n. Zmiennej i przypisz wartość 1: i = 1.. Algorytm obejmuje dwa główne sposoby: metodę poprzez odejmowanie, metoda poprzez liczenie reszty z dzielenia.jednoznacznie zdefiniowany ciąg operacji prowadzący w skończonej liczbie kroków do rozwiązania zadania.. Uzupełnij zdanie (możliwe jest więcej odpowiedzi).. Analiza algorytmu: Dane wejściowe: a, b Wynik: największy wspólny .Lista kroków: Zacznij algorytm.. Za pierwszy algorytm uznaje się opisany przez Euklidesa sposób wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb naturalnych.Zadanie 2.. Lista kroków: Zapoznaj się z algorytmem wykonanym w języku Scratch: wyszukiwanie największej liczby Przeanalizuj także algorytm wyszukujący największy element z listy nieuporządkowanej: wyszukiwanie największego elementu - lista Zadanie.Algorytm Euklidesa jest jednym z najstarszych znanych algorytmów..

Zadanie: Przedstaw w postaci listy kroków algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch niezerowych liczb naturalnych.

Można go zastosować do skracania ułamków lub wyznaczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności NWW.Przedstaw w postaci listy kroków algorytm gotowania budyniu.. Taka metoda jest poprawna, niestaty mało skuteczna: ludzkość nie potrafi szybko rozkładać liczb na czynniki pierwsze, więc program, który szukałby w ten sposób największego wspólnego dzielnika byłby bardzo wolny.powrót.. Wprowadź daną: a 4.. Wyprowadź liczbę nieparzystą: i. Zwiększ wartość zmiennej i o 2: i = i + 2.. Pseudokod: NWD(liczba całkowita a, liczba całkowita b) dopóki b != 0Gimnazjum nr 3 im.. Algorytm można przedstawić za pomocą: Preview this quiz on Quizizz.. Algorytm to opisany krok po kroku sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu.. Programowanie Proceduralne 4Algorytmy - przykład • Algorytm Euklidesa - pierwszy znany algorytm wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb naturalnych.. Wyprowadź wynik: H 6. algorytm Euklidesa to algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb naturalnych.. Dane: Liczba naturalna n oznaczająca liczbę elementów zbioru, n liczb naturalnych wprowadzanych kolejno i zapamiętywanych w zmiennej a.. Zacznij algorytm.. Save.Jest kilka znanych algorytmów, które przeszły do historii..

Zakończ algorytm.Zadanie: Przedstaw w postaci listy kroków algorytm znajdowania największej liczby spośród n liczb.

Podobne zadania i testy Przedstaw w postaci iloczynu.. Lekcja 15.. Algorytm Euklidesa, ok. 300 p.n.e. algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb całkowitych dodatnich.. Lista kroków: Zacznij algorytm.. Wynik: Wartość elementu największego: max.. Jest to największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych, niekoniecznie kolejnych.1.. Temat: Wyszukiwanie największego elementu w zbiorze .Play this game to review Algorithms.. Sam algorytm Euklidesa został stworzony około 300 roku p.n.e. i można go uważać za jeden z pierwszych algorytmów.Algorytm Euklidesa - algorytm wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb.Został opisany przez greckiego matematyka, Euklidesa w jego dziele "Elementy", w księgach siódmej oraz dziesiątej.. Wprowadź daną: P 3.. Służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika (w skrócie ) dwóch liczb.. Na jutro plz fast c; Odpowiedz.. Dane: LICZby naturalne a, b (a 0), (b # 0).. Wynik: Wartošé najwiçkszego wspólnego dzielnika liczb a i b: NWD.. Przykladowe rozwiazanie zadania: wyznaczanie NWD: dane sa dwie liczby a i b, dopóki liczby a i b nie sa sobie równe, powtarzaj krok trzeci w przeciwnym wypadku przejdz do kroku czwartego,Zadanie: Przedstaw w postaci listy kroków algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dla dwóch niezerowych liczb naturalnych..

Nie wymagaWynik: Wartość największego wspólnego dzielnika liczb a i b: NWD.

Zauważ, że w każdym kroku zmieniasz większą liczbę na różnicę badanych liczb i pozostawiasz mniejszą liczbę bez zmian.. Lista kroków: 1.. Algorytm wymyślił Eudoksos z Knidos (IV wiek p.n.e.), a Euklides jedynie zawarł go w swoim dziele Elementy.. Algorytm Euklidesa - algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch różnych liczb naturalnych.. Uwagi: Algorytm ten jest skończony dla każdego n nieparzystego.Postępuj w ten sposób, dopóki a będzie różne od b. Wynikiem będzie wartość a. Algorytm ten można zapisać w postaci listy kroków albo w formie schematu blokowego.. Zadanie 3.. Kartkówka - Algorytmika i programowanie - klasa VIII.. Pierwsze wzmianki na temat tego algorytmu pojawiły się w dziele Euklidesa zatytułowanym "Elementy", około trzysetnego roku przed naszą erą, co sprawia, że jest jednym z .Po obu stronach powtarzają się czynniki 2 i 3, więc gcd(42, 12) = 6.. Lista kroków: 1. Podaj a i b. 2.5.. Przygotuj program zgodnie z ćwiczeniem 17 na stronie 85.. 0 ocen | na tak 0%.. 3.przedstaw algorytm Euklidesa.. Zakończ algorytm.. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?. CZYM JEST ALGORYTM.. 1) Słowny opis - jest to pierwszy opis algorytmu, który jest mało ściśliwa jego .wątpliwości, co, jak i w jakiej kolejności trzeba zrobić..

2009-03-07 21 ...algorytm znajdowania elementu najmniejszego i największego.

Dane: dwie liczby naturalne: a, b. Wynik: wartość największego wspólnego dzielnika liczb a i b: NWD.. Jednym z przykładów algorytmu jest sposób znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych (NWD).. W tabeli 4 są zamieszczone wyniki obliczeń tego algorytmu w trakcie znajdowania NWD(34,21).. Służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika (w skrócie NWD) dwóch liczb.. Z algorytmami masz często do czynienia na lekcjach matematyki.. Podczas tej lekcji poznasz różne sposoby zapisu algorytmu na przykładzie znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych i zaprogramujesz ten algorytm w Scratchu.Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb ma spore znacznie w teorii liczb, bowiem pozwala skracać ułamki i w ten oto sposób ułatwiać dalsze działania.. Wprowadź wartości liczb a i b. 3.Zadanie: Przedstaw w postacl listy kroków algorytm znajdowania najwçkszego wspólnego dzielnika dwóch niezerowych liczb naturalnych w wersji z dzielemem.. Jeśli a=0 to idź do kroku 3 w przeciwnym wypadku Oblicz: H:=2*P/a 5.. Z algorytmami często miewasz do czynienia na lekcjach matematyki.. Wprowadź wartość liczby a.Uczniowie zapisuja algorytm wyznaczania NWD w postaci listy kroków.. Nie wymaga rozkładania liczb na czynniki pierwsze.. Wynik: wartość największego wspólnego dzielnika liczb a i b: NWD.. Jednym z nich jest algorytm Euklidesa.. ALGORYTM- uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynników prowadzących do jego rozwiązania w skończonym czasie.. • NWD - Największym wspólnym dzielnikiem dwóch liczb jest największa z liczb, która dzieli obie te liczby bez reszty.. Lista kroków: 1.. Zacznij algorytm.. Zacznij algorytm 2.. Zapisujemy algorytm wyodrębniania cyfr danej liczby w środowisku Python.. Przygotuj algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb naturalnych w środowisku Python.. Jana Pawła II w Hrubieszowie 5 Algorytm Euklidesa Euklides (ur. ok. 365 p.n.e., zm. ok. 300 p.n.e.) - matematyk grecki pochodzący z Aten, przez większość życia działający w Aleksandrii.. W tabeli 4 są zamieszczone wyniki obliczeń tego algorytmu w trakcie znajdowania W ogólności, algorytm Euklidesa generuje następujący ciąg reszt (trzecia kolumna w tabeli 4):1.Co to jest algorytm.. Programowanie 05 Strona 2 z 5 Lista kroków.. Zmiennej k przypisz wartość zmiennej b. Zmiennej b przypisz wartość reszty z dzielenia a przez b. Zmiennej a przypisz wartość .Wyszukiwanie elementu w zbiorze nieuporządkowanym.. Dane: Liczby naturalne: a, b (a ≠ 0, b ≠ 0).. Przejdź do kroku 4.. Algorytm wyszukiwania największej (najmniejszej) liczby spośród n liczb.. 2.opisz sposoby przedstawiania algorytmów.. Jeżeli i = n, przejdź do kroku 8.. Mauriczons1016.. Służy on do obliczania Największego Wspólnego Dzielnika (NWD) dla dwóch liczb naturalnych.. Najlepsi w pomaganiu: 1. miec13.8.. 2.Algorytm Euklidesa jest jednym z najstarszych znanych algorytmów.. Jest to algorytm, który służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb, określanego jako NWD.. • Nauczyciel kontroluje prace uczniów w razie potrzeby ukierunkowuje dzialania uczniów.. WprowadŽ wartoŠé liezby a..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt